HBC A/S
  • Årlig kontroll
    Distrikt - Agderfylkene -Tlf - 91164507




Sakkyndige kontroller - Forskrifter - Informasjon

544 - Forskrift om maskiner

Arbeidstilsynet

les hele forskriften her

1357 - Forskrift om utførelse av arbeid

Arbeidstilsynet

les hele forskriften her

bygg og anlegg

Regionalt Verneombud

Informasjons veiledere

1360 - Forskrift om administrative ordninger

Arbeidstilsynet

les hele forskriften her

Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet

les hele forskriften her

Maskinregisteret

Kom i gang med maskinregisteret

LES INFORMASJON HER

Noen av våre kunder

Kontakt info

Kontor adresse